Čiastka č. 73/1964 Zb.

Vydaná dňa: 03.09.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
173/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva stavebníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov 01.10.1964
174/1964 Zb. Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o základných podmienkach dodávky štátnych hmotných rezerv 01.07.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené