Čiastka č. 7/1964 Zb.

Vydaná dňa: 05.02.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch 05.02.1964
10/1964 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o udeľovaní čestných titulov „Zaslúžilý člen Slovenského národného divadla" a „Zaslúžilý pracovník Slovenského národného divadla" 05.02.1964
11/1964 Zb. Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty 05.02.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené