Čiastka č. 48/1964 Zb.

Vydaná dňa: 18.06.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
110/1964 Zb. Zákon o telekomunikáciách. 01.07.1964
111/1964 Zb. Vyhláška Ústrednej správy spojov, ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách 01.07.1964
112/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zriaďuje Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania 18.06.1964
113/1964 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o príplatkoch na kúpeľnú starostlivosť 01.01.1965
114/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti o podnikovom registri 01.07.1964
115/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje správny poplatok za vydanie lekárskeho potvrdenia 01.07.1964
116/1964 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o prechode právomoci v niektorých hospodárskych sporoch na hospodársku arbitráž 01.07.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené