Čiastka č. 32/1964 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
74/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na predstaveniach mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti 29.04.1964
75/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky č. 73/1961 Zb. o učebných odboroch 01.09.1964
76/1964 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady 04.03.1964
77/1964 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebné úrady 01.03.1964
78/1964 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v Zákone o rodine č. 94/1963 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené