Čiastka č. 28/1964 Zb.

Vydaná dňa: 31.03.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
61/1964 Zb. Zákon Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky o rozvoji rastlinnej výroby 01.04.1964
62/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ministerstva spravodlivosti, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rozvoji rastlinnej výroby 01.04.1964
63/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o ochrane proti zavliekaniu škodcov a chorôb rastlín a burín pri dovoze, prevoze a vývoze (vonkajšia karanténa) 01.04.1964
64/1964 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 01.04.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené