Čiastka č. 20/1964 Zb.

Vydaná dňa: 06.03.1964
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1964 Zb. Zákon o hospodárení s bytmi 01.04.1964
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené