Čiastka č. 70/1962 Zb.

Vydaná dňa: 29.12.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1962 Zb. Vyhláška Ministerstva výstavby, Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a výkonov pre vykonávanie poľnohospodárskej stavebnej investičnej výstavby jednotných roľníckych družstiev a spoločných družstevných podnikov 01.01.1963
128/1962 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o úprave sadzieb majetkových sankcií pri dodávkach pre investičnú výstavbu 01.01.1963
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené