Čiastka č. 5/1962 Zb.

Vydaná dňa: 31.01.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1962 Zb. Vyhláška vedúceho Ústredného úradu pre veci národných výborov o úplnom znení zákona č. 67/1956 Zb. o hospodárení s bytmi 15.02.1962
10/1962 Zb. Vyhláška Ústredného úradu pre veci národných výborov, ktorou sa vykonáva zákon o hospodárení s bytmi 31.01.1962
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené