Čiastka č. 43/1962 Zb.

Vydaná dňa: 24.08.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
84/1962 Zb. Vládna vyhláška o organizácii a pôsobnosti užších dávkových komisií a užších komisií sociálnej starostlivosti 24.08.1962
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené