Čiastka č. 3/1962 Zb.

Vydaná dňa: 23.01.1962
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1962 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov 01.01.1962
5/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 07.02.1962
6/1962 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Colnom dohovore o medzinárodnej doprave tovaru na podklade karnetu TIR (Dohovor TIR) 07.02.1962
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené