Čiastka č. 81/1960 Zb.

Vydaná dňa: 22.12.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
183/1960 Zb. Vyhláška prezidenta Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry o organizácii výchovy nových vedeckých pracovníkov 01.01.1961
184/1960 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o nemocenskom poistení a o dôchodkovom zabezpečení zamestnancov poverených činnosťou v zahraničí 01.01.1961
185/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu, ktorou sa doplňujú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných podnikmi Ministerstva potravinárskeho priemyslu podnikom štátneho veľkoobchodu a iným odberateľom 01.01.1961
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené