Čiastka č. 21/1960 Zb.

Vydaná dňa: 21.05.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1960 Zb. Vyhláška Ministerstva energetiky a vodného hospodárstva, ktorou sa upravujú niektoré povinnosti výrobcov a prevádzateľov parných kotlov (parných generátorov) a iných tlakových nádob a menia niektoré predpisy o bezpečnosti a hospodárnosti týchto technických zariadení 21.05.1960
57/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebnimi úřady prvého stupně 01.05.1960
58/1960 Zb. Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně 01.04.1960
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené