Čiastka č. 15/1960 Zb.

Vydaná dňa: 11.04.1960
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1960 Zb. Ústavný zákon o zmene ústavného zákona o voľbách do Národného zhromaždenia a o voľbách do Slovenskej národnej rady a ústavného zákona o národných výboroch 11.04.1960
36/1960 Zb. Zákon o územnom členení štátu 11.04.1960
37/1960 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon o voľbách do Národného zhromaždenia 11.04.1960
38/1960 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady 11.04.1960
39/1960 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov 11.04.1960
40/1960 Zb. Zákon o vykonaní novej územnej organizácie súdov 11.04.1960
41/1960 Zb. Nariadenie o sídlach a obvodoch ľudových súdov a sídlach a obvodoch krajských súdov 11.04.1960
42/1960 Zb. Vyhláška ministra spravodlivosti o sídlach a územných obvodoch štátnych notárstiev 11.04.1960
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené