Čiastka č. 6/1957 Zb.

Vydaná dňa: 11.03.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.01.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené