Čiastka č. 4/1957 Zb.

Vydaná dňa: 15.02.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
5/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje pôsobnosť národných výborov vo veciach výkupu poľnohospodárskych výrobkov a zjednocujú predpisy na tomto úseku 01.01.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené