Čiastka č. 31/1957 Zb.

Vydaná dňa: 02.12.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
62/1957 Zb. Nariadenie o novej organizácii rozhlasu a televízie 02.12.1957
63/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Štátna inšpekcia úrody poľnohospodárskych plodín 02.12.1957
64/1957 Zb. Nariadenie o miestnej bezpečnosti 01.01.1958
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené