Čiastka č. 27/1957 Zb.

Vydaná dňa: 31.10.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1957 Zb. Nariadenie ministra financií o ďalšej zmene nariadenia o správnych poplatkoch 15.08.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené