Čiastka č. 26/1957 Zb.

Vydaná dňa: 01.09.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
51/1957 Zb. Nariadenie ministrov spravodlivosti, vnútra a národnej obrany o registri trestov 01.09.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené