Čiastka č. 22/1957 Zb.

Vydaná dňa: 03.08.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1957 Zb. Zákon o využití nerastného bohatstva (banský zákon) 01.01.1958
42/1957 Zb. Nariadenie ministra školstva a kultúry o označovaní absolventov Inštitútu telesnej výchovy a športu 15.06.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené