Čiastka č. 20/1957 Zb.

Vydaná dňa: 29.07.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
36/1957 Zb. Zákon o voľbách sudcov a sudcov z ľudu ľudových a krajských súdov a o úprave niektorých ich pomerov 29.07.1957
37/1957 Zb. Zákon o kárnej zodpovednosti sudcov ľudových a krajských súdov 29.07.1957
38/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach so Záverečným protokolom 13.08.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené