Čiastka č. 14/1957 Zb.

Vydaná dňa: 21.05.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
27/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám 250. výročia založenia inžinierskych škôl v Prahe 21.05.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené