Čiastka č. 31/1956 Zb.

Vydaná dňa: 19.12.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1956 Zb. Zákon o náhrade škody za pracovné úrazy a o náhrade nákladov liečebnej starostlivosti a dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia 01.01.1957
59/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o dôchodkovej dani družstiev a iných organizácií 01.01.1957
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené