Čiastka č. 64/1947 Zb.

Vydaná dňa: 11.08.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
141/1947 Zb. Zákon o Likvidačním fondu měnovém. 11.08.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené