Čiastka č. 61/1947 Zb.

Vydaná dňa: 01.08.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
136/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937. 18.11.1946
137/1947 Zb. Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami. 01.08.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené