Čiastka č. 40/1947 Zb.

Vydaná dňa: 31.05.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.
80/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií. 26.03.1947
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené