Čiastka č. 105/1947 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
216/1947 Zb. Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech. 01.10.1945
217/1947 Zb. Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947. 01.12.1947
218/1947 Zb. Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce. 01.12.1947
219/1947 Zb. Zákon jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu. 30.12.1947
220/1947 Zb. Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948. 01.01.1948
221/1947 Zb. Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání 01.01.1948
222/1947 Zb. Zákon kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů. 01.01.1948
223/1947 Zb. Vyhláška ministra zemědělství kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů. 30.12.1947
224/1947 Zb. Vyhláška ministra zahraničních věcí kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky. 01.01.1948
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené