Oznámenie č. 240/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018

Platnosť od 18.06.2021

240

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky


Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 208 ods. 1 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie z 8. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate v znení opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018.


Cieľom návrhu opatrenia je spresniť označenie profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky štátnou vlajkou Slovenskej republiky na rukáve poľnej rovnošaty na základe grafického návrhu Rady pre vojenskú symboliku spracovaného v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na ochranu osobných údajov a v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa spresňuje nosenie poľnej menovky v spojitosti s charakterom plnenia služobných úloh profesionálnym vojakom. Predloženým návrhom opatrenia sa tiež spresňuje farebné vyhotovenie rovnošiat príslušníkov Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, dopĺňajú sa vojenské odbornosti, ktorým sa umožní nosenie baretiek, spresňuje sa nosenie reflexných výstrojových súčiastok príslušníkmi Vojenskej polície a dopĺňa sa označenie a umiestnenie označenia profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe vo funkcii kadet 6. ročníka.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke 30/2021 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva obrany Slovenskej republiky
http://www.mosr.sk/opatrenia-a-vynosy-ministerstva-obrany-slovenskej-republiky/.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.