Zákon č. 92/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 25.04.2020
Účinnosť od 12.05.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem bodov 1 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 12. mája 2020.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené