Oznámenie č. 54/2020 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Platnosť od 20.03.2020
Účinnosť od 20.03.2020

54

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 90/2000 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Článok 27 odsek 1 má správne znieť:

1. Táto zmluva podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny budú vymenené v Bratislave čo najskôr.“


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené