Oznámenie č. 362/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 3. 12. 2020 č. MF/015393/2020-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Platnosť od 11.12.2020
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

362

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie z 3. 12. 2020 č. MF/015393/2020-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty zohľadňuje zmeny vykonané v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov účinné od 1. januára 2021, a to zavedenie nových ustanovení umožňujúcich opravu základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak platiteľ dane, dodávateľ, nedostal zaplatené za dodanie tovaru alebo služby a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 18/2020, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť aj na Ministerstve financií Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.