Oznámenie č. 329/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre

Platnosť od 20.11.2020

329

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vydalo podľa § 26a zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení zákona č. 300/2020 Z. z.

opatrenie z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre.

Týmto opatrením sa ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom zoznam povolaní, ktoré vykonávajú profesionálni umelci na účely zápisu do evidencie profesionálnych umelcov ako svoju profesiu, zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre na účely zápisu do evidencie iných profesionálov v kultúre, náležitosti žiadosti o zápis do evidencie profesionálnych umelcov vrátane povinných príloh k žiadosti, odborné predpoklady na výkon umeleckej činnosti vyžadované na zápis žiadateľa do evidencie profesionálnych umelcov a podrobnosti o spôsobe preukázania ich splnenia, náležitosti žiadosti o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre a žiadosti o predĺženie jeho platnosti vrátane povinných príloh k žiadosti, podrobnosti o spôsobe preukázania splnenia podmienok podľa § 25c písm. a) a b) žiadateľom o zápis do evidencie iných profesionálov v kultúre alebo o predĺženie jeho platnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 20. novembra 2020.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.