Oznámenie č. 206/2020 Z. z.Oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 473/2008 Z. z. o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

Platnosť od 28.07.2020

206

OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 473/2008 Z. z. o podpísaní Dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

Text oznámenia má správne znieť:

„Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. apríla 2007 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi členskými štátmi Európskej únie a Európskym spoločenstvom na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej.

Dohodu Slovenská republika predbežne vykonáva od 30. marca 2008 v súlade s článkom 25.“.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené