Oznámenie č. 190/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

Platnosť od 09.07.2020

190

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. mája 2020 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie.

Prezidentka Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predbežným vykonávaním dohody 20. apríla 2020.

Dohodu Slovenská republika predbežne vykonáva od 8. júna 2020 v súlade s článkom 17.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 169/1 z 29. mája 2020.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené