Rozhodnutie č. 187/2020 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Platnosť od 04.07.2020

OBSAH

187

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 1. júla 2020

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 181 ods. 3 písm. d) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. vyhlasujem

voľby do orgánov samosprávy obcí v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu a

2. určujem

a) podľa § 20 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov deň konania volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 3. októbra 2020,

b) podľa § 181 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lehoty na vykonanie volieb uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.


Boris Kollár v. r.


Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/2020 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ, v ktorých sa vyhlasujú voľby do orgánov samosprávy obcí na 3. októbra 2020

ObecVolí saObvod*/Kraj
JasenicastarostaPovažská BystricaTrenčiansky kraj
Visolajestarosta

*/ Podľa § 167 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/2020 Z. z.

LEHOTY
na vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí 3. októbra 2020

Lehota
§ - ods.ÚlohaZabezpečíTermín
85 dní171 - 9
176 - 8
Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia voliebobec10. 7. 2020
60 dní171 - 1
176 - 1
Podanie kandidátnych listínpolitické strany a kandidáti
bez politickej príslušnosti
4. 8. 2020
53 dní169 - 5Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisiemiestna
volebná komisia
11. 8. 2020
45 dní172 - 2
177 - 2
Registrácia kandidátov na starostu obcemiestna
volebná komisia
19. 8. 2020
40 dní8 - 1Určenie volebných miestnostístarosta obce24. 8. 2020
25 dní21 - 3Informovanie voličov o čase a mieste konania voliebobec8. 9. 2020
25 dní173 - 2
178 - 2
Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátovobec8. 9. 2020
15 dní167 - 5Uskutočnenie prvého zasadania
okresnej volebnej komisie
okresná
volebná komisia
18. 9. 2020
15 dní170 - 5Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisieokrsková
volebná komisia
18. 9. 2020
48 hodín
pred začatím volieb
174
179
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúrypolitické strany a kandidáti
bez politickej príslušnosti
1. 10. 2020
20 - 3Volebný deňokrsková
volebná komisia
3. 10. 2020

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.