Nariadenie vlády č. 132/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 76/2020 Z. z. o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti

Platnosť od 22.05.2020
Účinnosť od 22.05.2020

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené