Zákon č. 129/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 21.05.2020
Účinnosť od 21.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.05.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

21.05.2020

Pôvodný predpis

21.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené