Oznámenie č. 121/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oslepujúce laserové zbrane)

Platnosť od 20.05.2020
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudne platnosť pre Slovenskú republiku 19. júna 2020

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené