Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 08.05.2020
Účinnosť od 08.05.2020 do14.06.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené