Nariadenie vlády č. 104/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.04.2020
Literatúra 1

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.04.2020

Pôvodný predpis

30.04.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené