Nariadenie vlády č. 101/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(v znení č. 137/2020 Z. z.)

Platnosť od 30.04.2020
Účinnosť od 30.05.2020 do02.07.2020

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené