Zákon č. 95/2019 Z. z.Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 18.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019 do30.06.2020 (za 26 dní)
Literatúra 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené