Zákon č. 91/2019 Z. z.Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 12.04.2019
Účinnosť od 01.05.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené