Zákon č. 9/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 01.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.2019

Pôvodný predpis

11.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené