Zákon č. 88/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.04.2019
Účinnosť od 09.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

09.04.2019

Pôvodný predpis

09.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené