Zákon č. 54/2019 Z. z.Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platnosť od 26.02.2019
Účinnosť od 01.03.2019
Literatúra 7

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.03.2019

Pôvodný predpis

26.02.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené