Oznámenie č. 52/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 15. februára 2019 č. 21/2019 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2019

Platnosť od 25.02.2019
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené