Zákon č. 5/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Platnosť od 09.01.2019
Účinnosť od 01.02.2019

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.2019

Pôvodný predpis

09.01.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené