Vyhláška č. 447/2019 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020

Platnosť od 20.12.2019
Účinnosť od 01.01.2020

447

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2019,

ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 12 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť (ďalej len „index rizika“) na rok 2020 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:


Poradové číslo vekovej skupinyVeková skupina poistencovPoistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štátPoistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát
xxIRŽ(i) *IRM(i) *IRŽ(i) **IRM(i) **
1.od 0 do 1 roka1,651,8446
2.od 2 do 4 rokov0,2770,3201
3.od 5 do 9 rokov0,23030,2611
4.od 10 do 14 rokov0,28010,277
5.od 15 do 19 rokov0,21720,15070,31380,2448
6.od 20 do 24 rokov0,25610,16580,28910,2132
7.od 25 do 29 rokov0,33220,19050,46210,3615
8.od 30 do 34 rokov0,34080,19380,49010,5488
9.od 35 do 39 rokov0,30120,21960,47290,6419
10.od 40 do 44 rokov0,29490,22780,6130,7509
11.od 45 do 49 rokov0,31810,25820,80740,9551
12.od 50 do 54 rokov0,34290,30930,90741,0951
13.od 55 do 59 rokov0,36880,34290,97361,2187
14.od 60 do 64 rokov0,40130,43490,67930,9455
15.od 65 do 69 rokov0,49470,63750,71430,9565
16.od 70 do 74 rokov0,69080,77720,79311,1181
17.od 75 do 79 rokov0,83741,12310,88461,2311
18.od 80 rokov1,1440,86730,89631,1165

* IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.

** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.

§ 2

Index rizika na rok 2020 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:

ČísloKódNázovIndex rizika
1.ASTAstma0,327
2.AUTAutoimunitné ochorenia liečené biologickou liečbou1,7998
3.CFPCystická fibróza a/alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu7,5118
4.CNSOchorenie mozgu/miechy3,1445
5.COPCHOCHP / ťažká astma0,8558
6.DM1Diabetes typu I1,2693
7.DMHDiabetes s hypertenziou0,3767
8.HEMHemofília74,3119
9.HORHormonálna onkoliečba0,904
10.KVSSrdcové choroby0,5158
11.ONKMalignity7,7643
12.PAHPrimárna pľúcna hypertenzia41,4463
13.PARParkinsonova choroba0,6504
14.RASLiečba rastovým hormónom3,1129
15.RENRenálne zlyhanie18,8253

§ 3

Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.

§ 4

Index rizika na rok 2020 sa pre jednotlivé viacročné nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:


Číslo viacročnej nákladovej skupinyIndex rizika
10
20,325
30,8746
41,2816
51,8283
62,9569
75,5404
815,2013

§ 5

Ak poistenec spĺňa podmienky pre zaradenie do viacerých viacročných nákladových skupín, zaraďuje sa do viacročnej nákladovej skupiny s najvyšším indexom rizika.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.


Andrea Kalavská v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.