Opatrenie č. 441/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.02.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené