Opatrenie č. 441/2019 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prevádzky kontaktného miesta

Platnosť od 19.12.2019
Účinnosť od 01.02.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.2020

Pôvodný predpis

19.12.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené